Raportare Interna

 

În sensul Legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public, avertizorul în interes public este o persoană fizică ce efectuează o raportare sau divulgă public informaţii referitoare la încălcări ale legii obţinute în context profesional.

Persoanele care efectuează raportări privind încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul IOR S.A., au la dispoziție adresa:

raportare@ior.ro

Conform Deciziei nr. 45/12.05.2023, persoana desemnată cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor privind încalcari ale legii în cadrul IOR S.A. este dna Cristina Elena Curuia, consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, Patrimoniu.

 Procedura de raportare interna