Solicitare informații

Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

Ana Maria Gavrila – accesul la informatiile de interes public solicitate la cerere (scris sau verbal). email: sop@ior.ro telefon: 021/324.42.10

Cristina Cretanu – accesul la informatiile de interes public solicitate verbal sau in scris de catre mijloacele de informare in masa si purtator de cuvânt in relatiile cu presa. email: juridic@ior.ro telefon: 021/324.42.10

Dorin Daneasa – accesul la informatiile de interes public din oficiu. email: it@ior.ro telefon: 021/324.42.10

Model cerere informatii de interes public

Model de reclamatie administrativa I – raspuns negativ

Model de reclamatie administrativa II – nu s-a raspuns in termen

RAPORT DE EVALUARE IMPLEMENTARE LEGEA 544 DIN 2001 IN ANUL 2020 FINAL