Persoana responsabila cf. lege 544/2001

Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

GAVRILA Ana Maria – accesul la informatiile de interes public solicitate la cerere (scris sau verbal). email: sop@ior.ro telefon: 021/324.42.10

CURUIA Cristina – accesul la informatiile de interes public solicitate verbal sau in scris de catre mijloacele de informare in masa si purtator de cuvânt in relatiile cu presa. email: juridic@ior.ro telefon: 021/324.42.10

I. Acte Normative:

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
Norme metodologice de aplicare ale legii 544/2001.

I.  Model cerere tip – solicitare acces la informatii de interes public:

Model cerere informatii de interes public
Model de reclamatie administrativa I – raspuns negativ
Model de reclamatie administrativa II – nu s-a raspuns in termen

 

RAPORT DE EVALUARE IMPLEMENTARE LEGEA 544 DIN 2001 IN ANUL 2020 FINAL