Achiziții publice

Centralizator achizitii publice

CENTRALIZATORUL ACHIZITIILOR PUBLICE 2016-2019
CENTRALIZATORUL ACHIZITIILOR PUBLICE 2019-2021
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2021

2020

Selectie de oferta

2017

Achizitie echipament EDM de prelucrare prin electroeroziune cu fir

Achizitie echipament de tip strung cu posturi motorizate cu axele XYZC comandate numeric si echipare cu alimentator din bara

Achizitie echipamente comanda numerica – centru de frezare vertical cu 4 axe comandate numeric si evacuator de span pe partea dreapta

Achizitie echipamente comanda numerica – centru de frezare vertical cu 4 axe comandate numeric si evacuator de span pe partea stanga

2016

Achizitie echipamente de tip centru de prelucrare vertical cu CN – achizitie prin SEAP