Programe și strategii


PLANUL DE REORGANIZARE/RESTRUCRURARE Sl RETEHNOLOGIZARE A SOCIETATII IOR S.A., PENTRU PERIOADA 2023-2025
Aprobat prin Hotararea Guvemului nr. 67 din 31.01.2024
Planul are caracter clasificat si nu se publica


PLANUL DE REORGANIZARE/RESTRUCTURARE SI RETEHNOLOGIZARE A SOCIETATII IOR SA 2018-2022
Conform Hotararii AGOA nr 2 din 28.11.2018.
Caracter confidential ca urmare a faptului ca IOR SA este operator economic din industria de aparare.