Optică de înaltă calitate

85 ani experiență

IOR este o companie cu tradiție în

Inovație constant

Produsele și tehnologiile noi au la bază idei originale, inovatoare, concretizate în brevete de invenții, studii și proiecte realizate de cercetătorii și specialiștii din compartimentele proprii de proiectare-dezvoltare.

Tubul de 40 mm

IOR a fost prima compania care a creat o lunetă cu tubul principal de 35 mm și 40 mm diametru.

Super-zoom

IOR a introdus în premieră zoomul 6×, 7×, 8× și 10× cu reglajul paralaxei sub formă de inel pe tubul central al lunetelor.

Istoria IOR

Societatea IOR S.A. aniversează în acest an 85 de ani de la înființare ca societate pe acțiuni, sub numele de “Industria Optică Română” – IOR.
Numele firmei, IOR are și o altă semnificație mai puțin cunoscută, derivând de la inițialele primilor propietari, Iepure, Onicescu, Rancan.

1936

IOR lucrează în primii ani după licențe din Franța și Germania

În primii ani s-a lucrat după licențe în special din Franța și Germania, țări din care au fost aduși specialiști pentru formarea personalului și punerea în funcțiune a fabricii. În perioada celui de-al doilea război mondial IOR a fost militarizată, producând aparate optice pentru Armata Română.

1948

IOR devine una dintre cele mai importante fabrici de produse optice din sud-estul Europei

După naționalizarea din anul 1948, IOR s-a dezvoltat, devenind una dintre cele mai performante unități de producție din România și una dintre cele mai importane fabrici de produse optice din sud-estul Europei, renumită prin gradul de tehnologizare și prin competențele angajaților săi.

1949-1951

Primele lentile de ochelari și primul aparat foto

În următorii ani producția a fost diversă. Începând cu anul 1949 s-au produs primele lentile de ochelari, în anul 1951 s-a realizat primul microscop didactic, iar în anul 1954 s-a realizat primul aparat foto.

1959

IOR se dezvoltă în domeniul medical și produce aparatură cinematografică

După 1959 s-a acordat atenție dezvoltării domeniului medical și au fost realizate primele produse din domeniul oftalmologic și stomatologic. S-a început și producerea de aparatură de proiecție cinematografică.

1960

Primul microscop IOR

Începând cu anul 1960, IOR a început proiectarea și fabricarea de microscoape pentru cercetare și stereomicroscoape.

1960

Primul microscop IOR

IOR a cunoscut o perioadă foarte bună după anul 1967, când a înc eput să producă obiective foto, în colaborare cu firme renumite ca FOG sau PENTACON, iar mai târziu cu LEITZ, ZEISS și SCHNEIDER. Sectorul destinat producției de aparate optice militare a fost foarte bine reprezentat, IOR fiind unul dintre furnizorii de echipamente optice pentru țările membre ale Tratatului de la Varșovia.

Diversitate de produse

IOR este printre puținii producători de aparatură optică din lume care a fabricat o gamă de produse atât de diversă care a cuprins:

  • Aparate optice afocale, de observare și ochire, destinate atât domeniului militar cât și c elui sportiv (tir, vânătoare, turism)
  • Microscoape și stereomicroscoape (biologice, de cercetare, stomatologice)
  • Aparatură medicală (pentru oftalmologie, stomatologie etc)
  • Lentile de ochelari de diverse tipuri
  • Aparate de proiecție cinematografică
  • Obiective foto